Birinin bir dili akıcı bir halde ‘konuştuğunu’ söylediğimizde, çoğu zaman dört beceride (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) yüksek mobil sohbet bir seviyeye haiz olduklarını kastediyoruz. Sadece, herhangi bir öğretmenin bilmiş olduğu şeklinde, öğrencilerin çoğu zaman belirli becerilerde kuvvetli yada zayıf yanları vardır ve bazı durumlarda, karşılaştırılabilir bir düzeyde konuşamayan yada dinleyemeyen, mesela okuma ve yazmada yüksek seviyelere ulaşabilirler.

Bazı amaçlar için – mesela yüksek derecede uzmanlaşmış işler – bu düzensiz beceriler oldukca mühim olmayabilir. Bununla beraber, İngilizce küresel dünyada oldukca mühim bir beceridir ve birçok değişik bağlamda gerekseme duyulmaktadır, dört beceride de iyi bir kabiliyete haiz olmayan biri, eğitim ve mesleki yaşamda kendilerine açık olan fırsatları büyük seviyede azaltacaktır.

İngilizceyi çeşitli bağlamlarda kullanabilmek birden fazla dil becerisini ihtiva eder ve bundan dolayı dört beceriyi kontrol etmek testin doğruluğunu artırır

Birinin konuşma kabiliyetini değerlendirmek istiyorsak, konuşmalarını sağlamalıyız. Aynı şey öteki tüm beceriler için de geçerlidir. Bir beceri (örn. Konuşma) becerisini bir başka yetenekteki performanstan (örn. Dinleme) yada dil bilgisi testleri, mesela gramer, kelime bilgisi, iletişimsel dil kabiliyeti vekilleri olarak kullanamayız. Bu yüzden, mobil chat iletişimsel dil kabiliyetini doğru bir halde değerlendirmek istiyorsak, iletişimsel dil ile ilgili oldukca çeşitli becerileri ortaya çıkaran görevleri dahil etmemiz gerekir.

Ortak Avrupa Referans Çerçevesi (2001), iletişimsel dil becerisinin tanımını beş beceriye genişletmekte ve konuşmayı iki beceriye ayırmaktadır: sözlü üretim ve sözlü etkileşim. Bu, bu iki becerinin değişik olduğuna dair kanıtlara dayanır, bu sebeple biri yalnız monolog tipi konuşmayı ihtiva eder ve diğeri hem de hem konuşmacı hem de dinleyici olmayı ihtiva eder. Bu yüzden, bir kontakt dili testinin hem sözlü üretimi hem de sözlü etkileşimi içermesi gerekir. 

Öğrencilerin dört becerideki gelişimi çoğu zaman dengesizdir ve yalnızca bazı dil becerilerini kontrol etmek yanlış bir fotoğraf verebilir

Dört beceri arasındaki dil becerilerinin birbiriyle ilişkili olması yaygındır. Bununla beraber, bu tür ilişkiler, bir becerinin bir ötekinin yerine geçmesine izin verecek kadar kuvvetli değildir.

Öğrencilerin dört beceriyi geliştirmesi dengesiz olabilir, mesela bir talebe okumada kuvvetli olabilir, sadece dinleme, yazma yada konuşmada zayıf olabilir. Araştırmalar, konuşma kabiliyetinin okuma / dinleme / yazma kabiliyetinden değişik bulunduğunu ileri sürmektedir (Powers 2010, Sawaki ve ark. 2009). Bu yüzden, yetkin bir okuyucu / yazar / dinleyici kesinlikle kafi bir konuşmacı olmayabilir.

Mesela, 2015 senesinde Cambridge İngilizce Yeterliliklerini alan 465.000’den fazla kontrol katılımcısını temel alan aşağıdaki veriler, değişik beceriler içinde yalnızca ılımlı ilişkiler bulunduğunu göstermektedir. Mesela konuşursak, sohbet konuşma ve okuma arasındaki ilişki 0.60’tır, bu da konuşma testinde yüksek puan alan bir adayın yalnız okuma testinde yüksek puan alma eğiliminde olduğu yada tam tersi olduğu anlamına gelir.

Okuma Dinleme yazı Konuşuyorum
Okuma
Dinleme 0.75
yazı 0.61 0.62
Konuşuyorum 0,60 0.65 0.64
Dil Bilgisi / Kelime Bilgisi 0.73 0,72 0.65 0.62

Dört becerinin de kontrol edilmesinin öğrenmeye pozitif tesiri vardır

Cambridge English sınavları dört beceriyi de kontrol ederek öğretmenleri ve öğrencileri dil öğrenimine dengeli bir yaklaşım benimsemeye teşvik ederek öğrencilerin dili gerçek dünyada etkin kullanma becerisini geliştirmelerini sağlar.

Cambridge English araştırması, bakanlıkların ve okul gruplarının Cambridge English imtihanlarına girmesinin ana sebeplerinden birinin, dört becerinin tümünü kontrol etmeleri ve bunun sonucunda konuşma ve dinleme odağını artırmalarıdır. Bu, öğrencilerin İngilizce kontakt kurma yetkinliği geliştirmelerine destek sağlar (Ashton, Salamoura ve Diaz 2012, Khalifa ve Docherty 2016).

Bir tek Dinleme ve Okuma’nın ‘eylemsiz’ becerilerine dayanan bir kontrol, işverenlere gerekseme duyduklarını vermez

Bir istihdam içinde ne olduğu yalnızca dinleme ve okumayı içeriyorsa, yalnızca dinleme ve okumaya odaklanan bir kontrol kafi olabilir. Bununla beraber, chat odaları bir çok emek verme bağlamında konuşma ve yazma becerileri ve İngilizce’nin sunum yapma, tartışmalara katılma, rapor yazma, toplantılara katılma ve e-posta yazma şeklinde resmi ve gayri resmi durumlarda kullanımı vardır (Fitzpatrick ve O’Dowd) 2012, Kassim ve Ali 2010, Stevens 2005,). Dili kontakt oluşturmak için kullanamayan personelin olması işverenin esnekliğini büyük seviyede sınırlar.

Cambridge English tarafınca meydana getirilen araştırma, işverenlerin dört beceriye verdiği önemi detaylı bir şekilde göstermektedir.

Doğal ki, bazı işverenler ve öteki kuruluşlar bizimmekan belirli rollerin gereksinimlerini karşılamak için belirli becerilere odaklanmak istemektedir. Bu durumlar için Cambridge English, BULATS ve Linguaskill şeklinde bireysel becerilere odaklanmak için kullanılabilecek bir takım modüler kontrol sunar.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir